ÇATI (YAPIM / TADİLAT / ONARIM TAMİR) ŞARTNAMESİ

ÇATI (YAPIM / TADİLAT / ONARIM TAMİR) ŞARTNAMESİ

1. TARAFLAR:

Bir taraf (‘’YÜKLENİCİ’’) ile firma arasında ve yalıtım uygulaması aşağıdaki kurallara bağlı yapılması ile kabul edilmiştir.

2. SÖZLEŞME KONUSU:

ÇATI YENİLEME VE İZOLASYONU

3. SÖZLEŞME TUTARI:

Yapımcı yapılması gereken işi, ...............TL bu sözleşme ile maddelerde ki şartlara uygun olarak yapmayı kabul ve taahhüt eder.

4. ÖDEME PLANMA VE GERÇEKLEŞTİRMESİ

Çatı İzolasyon tadilat ve onarım ile ilgili ödeme planı aşağıda belirtiği gibi taraflarca kabul edilmiştir.

Ödeme Şekli:

 

5. İŞ TESLİM SÜRESİ

İşin tam olarak yapılarak teslim edilmesi için bu süre sözleşmenin her iki taraf arasında imzalandığı tarihten itibaren Hava Şartları Çalışmaya Uygun Olması Halinde- [..... gündür.]

6. İŞ TESLİM VE KONTROLÜ

İşveren işin kontrolünü kendi yapmakta veya başka kişi veya kurumlara mesleki bilgi ve yeterliliğe sahip olması halinde yaptırma hakkına sahiptir.

Yapımcı işin kontrolü sonucunda fenni şartlara, göre hatalı, eksik veya yanlış uygulamaları tamamlamak veya düzeltmekle yükümlüdür.

 

7. TEKNİK ŞARTLAR:

İş bu sözleşme kapsamında kullanılan tüm malzemeler, yürürlükte olan EN harmonize standardı varsa CE belgeli, yoksa TSE belgeli olmalıdır. Anlaşma aşamasında işveren
seçtiği malzeme kalite ve standart dışında ürün talep edemez , etmesi halinde fiyat farkı ödemekle yükümlüdür.

Yapım sırasında işçi sağlığı ve güvenliğini, malzeme güvenliğini ve yangın güvenliklerini yüklenici firma sağlayacaktır.

İş bu sözleşmeden kaynaklanan işlerin yapılması üzerine doğan inşaat artıkları Yapımcı tarafından temizlenerek işyeri dışına çıkarılacaktır. İşin yapıldığı ilçe belediyesi
tarafından uygun görülen şartlara uyurularak döküm sahasına atılacaktır. Belediye Başvurusu İşveren tarafından yapılacaktır.

 

8. ÖZEL DURUMLAR:

Yapımcı, işin gerektirdiği sayıda teknik eleman, kalifiye usta, yardımcı ve işçiyi temin etme hususunda kendi insiyatifine bağlı kalınacak olup ayrıca kendisi veya bir yetkilisi işin başında bulunacaktır.

Yapımcı işbu sözleşmede belirtilen iş süresine (programına) uymakla yükümlüdür.

Yapımcı İş Kanunu, İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü, Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuat hükümlerine göre her türlü güvenlik önlemlerini almakla yükümlü ve sonuçlardan sorumlu olacaktır. Yapımcı kullanacağı tüm araç gereçleri, bunlara ait standartlara uygun sarf malzemelerini kendisi karşılayacaktır.

Yapımcı iş bu sözleşme gereğince imalat ve montaj yaptığı süre içinde, mevcut diğer imalatlara ve üçüncü şahıslara zarar vermemeyi taahhüt etmiş olup; aksi halde diğer imalatlara ve üçüncü kişilere vermiş olduğu zararlardan doğrudan sorumlu olacaktır.

Yapımcı taahhüdündeki işi işverenin onayı olmadan kısmen veya tamamen başkasına devredemez.

 

9. GARANTİ SÜRESİ

Garanti süresi, işin tamamlanmasından ve teslim tutanağı düzenlenmesinden itibaren ... [... olarak belirlenir. Garanti süresinde, uygulama hatalarından kaynaklanan tüm onarımlar, Yapımcı tarafından karşılanacaktır.
Çatı üzerinde yapılacak delme , kesme ve darbe gibi faktörler ile zarar verilmesi sonucu oluşacak problemler garanti kapsamı dışına çıkar , Yapılacak olan işlemlerden garanti veren firma bilgisi ve onayı olmadan
yapılması halinde garanti kapsamı dışına çıkıldığı için garanti biter.

10. DEVİR

Yapımcı bu sözleşme ile yüklenmiş olduğu işi İşverenin onayı olmadıkça hiçbir şart dahilinde, üçüncü gerçek ve tüzel kişilere devir ve ciro edemez. Aksi takdirde, İşveren dilerse sözleşmeyi tek taraflı feshetme hakkına sahiptir. Yapımcı işin belirli kısımlarını kendi sorumluluğu altında ve işverenin yazılı onayını alarak alt yapımcılara verebilir.

 

İşbu sözleşme iki nüsha olarak hazırlanmış ve taraflarca …./ …/ 202... tarihinde okunarak imza altına alınmıştır.

ÇATI (YAPIM / TADİLAT / ONARIM TAMİR) ŞARTNAMESİ FİRMASI

SABRİOĞLULLARI YAPI İZOLASYON VE ÇATI SİSTEMLERİ

  • Çayırova da ÇATI (YAPIM / TADİLAT / ONARIM TAMİR) ŞARTNAMESİ Firması Arıyorsanız Doğru Yerdesiniz. Hemen Bizimle İletişime Geçip Teklif Alabilirsiniz
  • İzmit'te ÇATI (YAPIM / TADİLAT / ONARIM TAMİR) ŞARTNAMESİ Firması Arıyorsanız Doğru Yerdesiniz. Hemen Bizimle İletişime Geçip Teklif Alabilirsiniz
  • Gebze de ÇATI (YAPIM / TADİLAT / ONARIM TAMİR) ŞARTNAMESİ Firması Arıyorsanız Doğru Yerdesiniz. Hemen Bizimle İletişime Geçip Teklif Alabilirsiniz
  • Kocaeli de ÇATI (YAPIM / TADİLAT / ONARIM TAMİR) ŞARTNAMESİ Firması Arıyorsanız Doğru Yerdesiniz. Hemen Bizimle İletişime Geçip Teklif Alabilirsiniz
  • Bursa da ÇATI (YAPIM / TADİLAT / ONARIM TAMİR) ŞARTNAMESİ Firması Arıyorsanız Doğru Yerdesiniz. Hemen Bizimle İletişime Geçip Teklif Alabilirsiniz
  • İstanbul da ÇATI (YAPIM / TADİLAT / ONARIM TAMİR) ŞARTNAMESİ Firması Arıyorsanız Doğru Yerdesiniz. Hemen Bizimle İletişime Geçip Teklif Alabilirsiniz

© 1995 ten Bu Zamana - SABRİOĞULLARI YAPI İZOLASYON VE ÇATI SİSTEMLERİ Resmi Web Sitesi. ™

TASARIM & KODLAMA

Web Tasarım